Lufthavne - Glykolsugning | Bucher Municipal | Danmark

Glykolsugning

Sikre miljøet, effektiviteten og sikkerheden med glykolsugning i lufthavne 

Glykolsugning til alle størrelser lufthavne

Start-, landings- og taxabaner, der er rene, farbare og sikre er essentielt for lufthavne. Det medvirker nemlig til, at passagerer kommer afsted til tiden - og sparer flyselskaber og lufthavne for store beløb, da unødvendige forsinkelser undgås. Når der skal fjernes is fra flyene - eller fra områderne omkring lufthavnene - anvendes der glykol, som er en forholdsvis dyr løsning, der kræver godkendelse fra myndighederne. De-icing af fly er derfor ikke udelukkende en sikkerhedsmæssig opgave. Det er også en effektivitets- og miljømæssig opgave, fordi det er afgørende af få fjernet glykol fra overfladerne på jorden, så det kan genbruges og så man sikrer, at det ikke får miljømæssige konsekvenser.

Udforsk alle vores rengørings- og rydningssløsninger til lufthavne

Bucher XPowa aero
Sikkerhed

Sikkerheden som førsteprioritet

Vinteren er specielt udfordrende for lufthavne. Med temperaturer under frysepunktet er det afgørende, at start,- landings- og taxabaner er frostfrie og farbare, mens vinger, motor og essentielle dele på flyet skal være fri for is for sikker drift. Sikkerhed er en førsteprioritet i lufthavne, og et fly fri for is er vigtigt af sikkerhedsmæssige grunde, idet is øger vægt og reducerer aerodynamik.

Bucher XPowa aero
Mange løsninger

Beskyt miljøet og spar penge samtidig

At beskytte miljøet er vigtigere end nogensinde før - og her kommer glykolsugning til sin ret. Glykolanlægget opsamler materialet efter brug, hvorefter det kan blive renset og genbrugt. Det er ikke alene optimalt på bundlinjen, idet glykol er et dyrt materiale - men det er også godt for miljøet, fordi glykolen ikke trænger ned i grundvandet. 

Se alle fejemaskiner