Motor- og landeveje | Bucher Municipal | Danmark

Motor-
og landeveje

Effektiv rydning af materialer
der skaber usikre trafikforhold

Effektiv sikring
af gode vejforhold

Motor- og landeveje udsættes løbende for skiftende vejrforhold, der hurtigt kan bringe bilister og fodgængeres sikkerhed i fare. Det har vi løsningen på.

Bucher Municipal leverer pålidelige og økonomiske produktløsninger, bl.a. til at afhjælpe blokeringer i motorvejskloakeringer. Det skal sikre en god vandafledning langs og på tværs af motorvejene, så risikoen for oversvømmelse og andre farlige situationer minimeres. Med kvalitetsprodukter og den nyeste teknologi bidrager Bucher Municipal med stor mobilitet samt høj sikkerhed for medtrafikanter, operatører og fodgængere. 

Udforsk vores rengørings- og rydningsløsninger
til motor- og landeveje

Bucher XPowa

Fejning ved motor- og landeveje

Læs mere
Læs mere
FlexLine® 310 Combination sewer cleaning unit DK

Slamsugning ved motor- og landeveje

Læs mere
Læs mere

Slamsugning med vandgenbrug

Læs mere
Læs mere

En mere økonomisk flåde til effektiv vejvedligeholdelse 

Optimer arbejdet med både pålidelig og effektiv teknologi

Rengøring og rydning er vigtige vedligeholdelsesopgaver for myndighederne for at sikre at trafikanter pålidelige og sikre kørselsforhold, samtidigt med at kapaciteten og driftseffektiviteten forbedres. 

Med stramme budgetmæssige begrænsninger, stor efterspørgsel efter forbedret sikkerhed og mobilitet sammen med bekymringen for miljøpåvirkning ifm. brugen af ​​skrappe rengøringsmidler, er myndighederne afhængige af en økonomisk, pålidelig og effektiv flåde af rengørings- og rydningsløsniner. Samtidig bliver behovet for digitale løsninger såsom avancerede vejrinformationssystemer eller automatisk køretøjsplacering for at optimere den daglige drift i stigende grad relevant.

Baner vejen til en bedre forretning

Når man taler om pålidelige og effektive rengørings- og rydningsløsninger til motor- og landeveje, er det vigtigt at vurdere totalomkostninger og produktivitet udover selve produktkvaliteten. Mens produktkvalitet definerer den umiddelbare performance på en løsning, hænger pålidelighed og effektivitet direkte sammen med den samlede performance over tid. Med en pålidelig og effektiv flåde af køretøjer reducerer myndigheder og vognmænd driftsstop, optimerer effektiviteten og bruger færre ressourcer til at sikre kontinuerlig vedligeholdelse af den offentlige sikkerhed. Når man ser tilbage på vores 200 års ingeniørhistorie, tilbyder Bucher Municipal produkter og tjenester af højeste kvalitet, som samtidigt er rentable og bidrager til effektive løsninger. 

Ustoppelig performance 

Med biler og lastbiler der pendler til og fra arbejde i høj hastighed og under skiftende vejrforhold, og kan bringe den offentlige sikkerhed i fare, er motorveje blandt de mest udfordrende og farlige miljøer at operere i. Derfor er sikkerhed fortsat et centralt element i at opretholde effektive operationer, mens forventningerne til sikkerhedsstandarder for operatører fortsat øges.

Hos Bucher Municipal tager vi aldrig sikkerhed for givet. Vi prioriterer sikkerhed for operatører og for folk omkring udstyret ved at sikre, at vores udstyr minimerer risikoen for ulykker. Vi gør alt hvad vi kan for at sikre, at vores løsninger hæver baren ift. sikkerhed. Det gør vi ved at dække alle aspekter af sikkerhed, og ved at sikre operatørerne den bedst mulige synlighed, ved at fremstille udstyr med store vinduer, udvendige sidespejle og kameraer til at dække blinde vinkler. Ved at træne vores operatører sikrer vi en sikker arbejdsgang, samtidigt med at vi uddanner i produktanvendelsen samt de intelligente, intuitive kontrolskærme og fjernbetjeninger. Med forbedret manøvrerbarhed giver vores design operatører mulighed for at arbejde i udfordrende terræn. Ved at operatøren arbejder i et bedre arbejdsmiljø, bidrager løsninger fra Bucher Municipal til sikker drift i travle miljøer og en øget output. 

Læs mere Læs mindre

Centrale udfordringer 

Hurtig responstid

Rydningskøretøjer skal være klar inden for 30 minutter

Kontinuerlig performance

24-timers vagter kræver pålidelige løsninger

Løbende farekontroller

Høj tillid til effektive løsninger der opretholder trafiksikkerhed

Rengørings- og rydningsløsninger til motor- og landeveje så du er dækket fra A-Z

Performance
Den komplette løsning
Den komplette løsning

Få en løsning fra Bucher Municipal der dækker alle dine behov

Rengøring og rydning er en vigtig opgave for at sikre pålidelige og sikre køreforhold, samtidig med at både kapaciteten og driftseffektiviteten forbedres. Med vores produktportefølje tilbyder vi dig den komplette pakke: Fra special- og kompakte fejebiler til slamsugere og på sigt vinterudstyr. Alt hvad du behøver for at holde motor- og landeveje sikre og farbare. 

Sammen med produktporteføljen følger en dedikeret service og support. Så, har du brug for hjælp til at vedligeholde dine anlæg eller til operatørtræning, så står vi klar til at hjælpe dig. 

Pålidelighed
Lave totalomkostninger
Lave totalomkostninger

Forbedre din effektivitet og performance med pålideligt udstyr og support 

At kunne følge med inden for rengøring og rydning kræver en flåde af pålidelige køretøjer, der altid er klar til at løse små som store opgaver, hvor selv ét minuts nedbrud er en bekostelig affære. Det betyder, at du skal have et produkt, du kan stole på leverer førsteklassesarbejde og højkvalitetsservice, præcis når du har brug for det. Af samme årsag garanterer vi dig, med hjælp fra vores Kompetencecentre, adgang til lokale eksperter, uanset hvor du måtte befinde dig. 

Performance
Nemt at arbejde
Nemt at arbejde

Simple operationer der sikrer et veludført arbejde

Kernen af vores arbejde er at sikre komfortable, sikre og lette operationer for vores operatører. Vi sikrer sikkerhed i vores operationer ved at træne operatører i anvendelsen af produktet og ved at designe intelligente, intuitive kontrolpaneler. Med en forbedret manøvredygtighed tillader vores design operatøren at arbejde i udfordrende miljøer. 

På sigt implementeres vores vinterudstyr i produktporteføljen. Vinterudstyret sikrer sikre operationer mens vores slamsugeranlæg vedligeholder kloakker og forbedrer dem i skiftende vejrsituationer.  

Fin dit lokale salgs-
og servicecenter 

Få et overblik over det største netværk på markedet.
Din lokale Bucher-ekspert er tættere på end du tror. 

Kontakt os