Privatlivspolitik | Bucher Municipal | Danmark

Privatlivspolitik

Privatlivspolitik

1.0. Introduktion
Hos Bucher Municipal A/S respekterer vi dit privatliv, og vi er fuldt opmærksomme på, at behandle alt data sikkert og fortroligt. Denne cookie- og privatlivspolitik beskriver vores praksis vedrørende den information, vi indsamler og anvender, når du benytter vores website og andre online services. Politikken beskriver blandt andet hvilken slags information, vi indsamler, hvordan vi anvender og beskytter den information og hvor længe vi opbevarer informationen. Du kan også læse mere om vores databehandlere.

2.0. GDPR-erklæring
I henhold til regler og vilkår af General Data Protection Regulation (GDPR) udstedt af Den Europæiske Union gældende fra 25. maj 2018, følger vi en række regler og procedurer vedrørende den information, der indsamles fra besøgende på vores website samt brugere af vores services.

Ethvert website (inklusiv intranet, extranet, online-shops, kampagnesider og tilbudssider), enhver tilstedeværelse på sociale medier, multimedieportaler, chatbots og applikationer fra Bucher Municipal A/S har en ansvarlig person, der står i spidsen for at sikre overensstemmelse med EU General Data Protection Regulation (GDPR). Bucher Municipal A/S er en del af Bucher Municipal (se afsnit 7) og såfremt data deles tværorganisatorisk, regnes den modtagende part for at være ansvarlig for at overholde bestemmelserne i GDPR.

For at sikre overensstemmelse med GDPR, følger vi nedenstående praksis. 

 • Vi bekræfter, at vores tredjepartspartnere, som vi deler information med, overholder gældende lovgivning omkring datasikkerhed, herunder GDPR.
 • Vi sikrer, at informationer opbevares sikkert og på en sådan vis, at vi altid kan tilgå informationerne for at lokalisere og slette indhold såfremt en bruger ønsker det.
 • Vi sikrer, at vores foranstaltninger og procedurer er opdaterede. Vi foretager løbende en gennemgang af vores platforme og databehandleraftaler for at sikre, at vi og vores partnere til enhver tid overholder gældende lovgivning.
 • Brugere af vores website skal eksplicit acceptere cookies for at benytte websitet. Det gælder også, når brugere anvender vores kontaktformular, hvor de aktivt skal acceptere, at vi opbevarer deres data (data angivet i kontaktformularen anvendes ikke til markedsføringsmæssige formål). For vores abonnenter på nyhedsbreve gælder det, at de også her eksplicit skal acceptere, at vi opbevarer og anvender kontaktdata til at sende e-mail marketing.
 • Såfremt vi ændrer betingelserne, forpligter vi os til at informere vores brugere omkring ændringerne og give dem muligheden for at fravælge vores services på samme tidspunkt.
 • Internt i organisationen har vi udpeget en dataansvarlig, der har der overordnede ansvar for, at vi overholder procedurer og gældende lovgivning.

3.0. Hvorfor indsamler vi data?
Når du besøger vores website indsamles der oplysninger om dig. Oplysningerne bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold på websitet. Desuden anvendes oplysningerne til at øge værdien og forbedre målretningen af annoncer, når du besøger andre websites efter at have besøgt vores website. I praksis betyder det, at Bucher Municipal A/S indsamler og behandler data om:

 • Brugere af website(s) registreret med Bucher Municipal A/S som ejer;
 • Individer og juridiske enheder, der foretager køb af produkter og services fra Bucher Municipal A/S;
 • Potentielle og/eller aktuelle parter med interesse i produkter og services fra Bucher Municipal A/S;
 • Modtagere af nyhedsbreve og kommerciel kommunikation fra Bucher Municipal A/S;
 • Deltagere i undersøgelser og meningsmålinger foranlediget af Bucher Municipal A/S;
 • Deltagere i kurser, seminarer og andre træningsaktiviteter afholdt af Bucher Municipal A/S;
 • Brugere af WiFi, der stilles til rådighed af Bucher Municipal A/S på tværs af lokationer og landegrænser;

samlet refereret til som kunder. Såfremt du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies (se vejledning) og undlade videre brug af websitet.

Datamængden er, som beskrevet ovenfor, generelt indsamlet under besøget på vores website, ved besøg på en af vores lokationer eller hos vores salgs- og distributionspartnere eller via direkte kommunikation via e-mail, telefon eller lignende. Data kan dog også indsamles indirekte, fx gennem supplerende information fra tredjeparts datakilder (fx sociale medier m.fl.). De følgende kategorier af data indsamles og behandles af Bucher Municipal A/S eller servicepartnere (se afsnit 7):  

 • Data relateret til individer: Inkluderer men begrænser sig ikke til fornavn, efternavn, fødenavn, adresse, by, telefonnummer, e-mail adresse, fødselsdato, køn, civilstand, kontakt i nødtilfælde, billeder m.fl.;
 • Data relateret til ordrer og køb: Inkluderer men begrænser sig ikke til betalingsinformation, kreditkortoplysninger samt andre betalingsdetaljer, fakturerings- og leveringsadresse, købte produkter og services, information i forbindelse med tilbud, klager med relation til produkter og services, kontrakter, garantiordning, -bestemmelser og –ophævninger, information vedrørende blacklistede forretningsforbindelser, m.fl.;
 • Data i forbindelse med produkt- og servicemarketing: Inkluderer men er ikke begrænset til information om til- og frameldinger til nyhedsbreve, afsendte dokumenter, invitationer og deltagelse til events og specielle arrangementer, personlige præferencer og interesser i marketingregi, m.fl.;
 • Data i forbindelse med brug af websitet: Inkluderer men er ikke begrænset til IP-adresser eller andre identifikationsmuligheder (fx brugernavn på sociale medier, MAC adresser på smartphones or computere, cookies), dato og tid for besøg på websites, tidligere besøgte websites og indhold, re-directing websites, m.fl.;
 • Data i forbindelse med kommunikation: Inkluderer men er ikke begrænset til foretrukne kommunikationsmetode, korrespondance og kommunikation med Bucher Municipal A/S (inklusiv registrering af tidligere kommunikation), m.fl.;
 • Data i forbindelse med kundeprogram: Inkluderer men er ikke begrænset til antal medlemsskaber, koder (inklusiv adgangskoder), foretrukne sprog, antal gavekort, dato for oprettelse og længde af medlemskab, kundens eller 3. parts betalingsinformation, information om gavemodtager, antal besøg på website, købshistorik, tidligere købte produkter, m.fl.;

samlet refereret til som data om kunder. Bucher Municipal A/S indsamler og behandler desuden data om:

 • Data relateret til brugere af website(s), der ikke er direkte relateret Bucher Municipal A/S, men som kan udgøre personlig data (fx sociale medier), gælder samme bestemmelser som dataindsamling og –behandling i forbindelse med kunder, selvom identificeringen af en besøgende ikke er mulig for Bucher Municipal A/S.
 • Information angående ansatte og kontaktoplysningerne til forhandlere, leverandører og andre forretningspartnere (herefter kaldet partnere og partnerdata), såsom kontaktoplysninger, stabsfunktion, information vedrørende tidligere kontakt med den pågældende person, data i forbindelse med markedsføringsaktiviteter (fx kvittering for modtagelse af nyhedsbreve), information vedrørende samhandel, forespørgsler, tilbud, licitationstilbud, vilkår og kontrakter, m.fl.

samlet refereret til som data om partnere.

I forhold til forretningsforholdet vil kunder blive bedt om at oplyse en række information (data), der er nødvendige for at kunne etablere, udføre og indfri et kontraktmæssigt forhold i forbindelse med produkter og services fra Bucher Municipal A/S. Uden dette data er Bucher Municipal A/S ikke i stand til at etablere kontrakter eller udføre det pågældende arbejde i denne forbindelse. Det samme forhold gør sig gældende for partnere og partnerdata.

4.0. Det overordnede formål
I overensstemmelse med gældende lovgivning er formålet for Bucher Municipal A/S at den indsamlede data anvendes …

 • I forbindelse med de tilbudte services, afslutning af kontrakter (specielt ordrer), udførelse af kontrakter (specielt købskontrakter og kontrakter vedrørende deltagelsen ved kundeprogrammer og events), vedligeholdelse og udvikling af kundeforhold, kommunikation, kundeservice og support, promotion, annoncering og marketing (inklusiv nyhedsbreve og distribution af promotionmateriale);
 • I forbindelse med at analysere de besøgende på website(s) og ved andre aktiviteter, som kunder deltager i, til forbedring af websites’ funktion (inklusiv anskaffelse af funktioner, der kræver identifikation eller personlig data) og forbedring af yderligere IT-systemer;
 • I forbindelse med beskyttelse af kunder, ansatte og andre personer samt beskyttelse af data, forretningshemmeligheder og aktiver, der tilhører eller er betroet til Bucher Municipal A/S;
 • I forbindelse med overholdelse af gældende love og regler samt interne regler hos Bucher Municipal A/S, håndhævelse af juridiske rettigheder og påstande, forsvar i forbindelse med juridiske påstande, retssager, klager, bekæmpelse korrupt adfærd, juridiske undersøgelser, retsprocesser og svar til offentlige myndigheder;
 • I forbindelse med salg og opkøb af forretningsdivisioner, virksomheder, dele af virksomheder samt andre transaktioner og flytningen af kunders data i den forbindelse;
 • I forbindelse med andre formål, hvor den juridiske forpligtelse kræver databehandling, og hvor denne databehandling var tydeligt påkrævet eller indikeret på indsamlingstidspunktet

samlet refereret til formålet med databehandling. Bucher Municipal A/S anvender data om kunder for at opnå det ovennævnte formål baseret på følgende lovmæssige hjemmel:

 • Udførelse af kontrakter;
 • Overholdelse af lovmæssige forpligtelser;
 • Samtykke fra kunder (såfremt databehandlingen er baseret på en specifik forespørgsel og kan fortrydes til enhver tid, specielt i forbindelse med nyhedsbreve som kunden selv har tilmeldt sig); og/eller
 • Legitim interesse i Bucher Municipal A/S, inklusiv, men ikke begrænset til:
  • Indkøb og fragt af produkter og services – også i forbindelse med personer, der ikke er forpligtede via en kontrakt (fx personer der modtager en gave)
  • Udførelse af annoncer og markedsføringsaktiviteter;
  • Effektiv og god kundeservice, vedligeholdelse af kontakt og anden kommunikation med kunder uden for igangværende kontrakter;
  • Forståelse for kundeadfærd, aktiviteter, bekymringer og behov, markedsstudier og/eller –analyser;
  • Effektive forbedringer af eksisterende produkter og services samt udvikling af nye produkter og services;
  • Effektiv beskyttelse af kunder, ansatte og andre individer samt beskyttelse af data, forretningshemmeligheder, aktiver betroet til Bucher Municipal A/S, sikkerhedssystemer samt Bucher Municipal A/Ss lokaliteter;
  • Vedligeholdelse samt sikker og effektiv organisering af forretningsdrift, inklusiv en sikker, effektiv drift og succesfuld udvikling og implementering af website og yderligere IT-systemer;
  • Fornuftig organisatorisk styring og udvikling;
  • Succesfuldt salg og opkøb af forretningsenheder, virksomheder eller dele af virksomheder samt forretningsmæssige transaktioner;
  • Overensstemmelse med samfundet love og regler samt interne regler hos Bucher Municipal A/S;
  • Bekymringer i forbindelse med bedrageri, lovovertrædelser og kriminalitet samt undersøgelser i forbindelse med lovovertrædelser og fejlagtig håndtering, håndtering af påstande og handler mod Bucher Municipal A/S, samarbejde i retsmæssige hændelsesforløb, samarbejde med offentlige myndigheder samt retsmæssige stridigheder.

Bucher Municipal A/S kan, i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning, behandle data fra besøgende til at vedligeholde og udvikle websitet (herunder tilvejebringelse af funktioner, der kræver identifikationer eller andre personoplysninger) til statistisk analyse vedrørende brugen af websitet samt til bekæmpelse af misbrug, med henblik på retsundersøgelser eller retssager og til svar på forespørgsler fra offentlige myndigheder. Data fra besøgende skal behandles i overensstemmelse med de principper, der er fastsat for kundedata ovenfor.

Bucher Municipal A/S kan, i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning, behandle partnerdata - især med henblik på indgåelse og udførelse af kontrakter og andre forretningsforbindelser med partnere, kampagner, reklame og marketing, kommunikation, invitation til arrangementer og deltagelse i kampagner for partnere, tilrettelæggelse af fællesaktiviteter, overholdelse af lovgivningsmæssige krav og interne regler hos

Bucher Municipal A/S, håndhævelse og udnyttelse af juridiske rettigheder og krav, forsvar mod juridiske krav, retssager, klager, bekæmpelse af misbrug, engagere sig i juridiske undersøgelser og procedurer, reagere på forespørgsler fra offentlige myndigheder, til salget eller opkøbet af forretningsenheder, virksomheder eller dele af virksomheder og andre virksomhedstransaktioner og relaterede overførsler af data om partnere. Data om partnere skal behandles i overensstemmelse med principperne for data om kunder ovenfor.

Bucher Municipal A/S er en del af Bucher Municipal og alle formål med behandling gælder derfor for Bucher Municipal som helhed. Det vil sige ikke kun for Bucher Municipal A/S eller andre datterselskaber af Bucher Municipal, der oprindeligt indsamlede personoplysningerne. Personlige data fra kunder, besøgende og partnere indsamles til formål for alle Bucher Municipal virksomheder.

5.0. Personlig data
Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du benytter vores website eller vores andre services indsamler og behandler vi en række informationer. Det sker fx ved almindelig tilgang af indhold, hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vores kontaktformular, deltager i konkurrencer eller undersøgelser, registrerer dig som abonnent og ved øvrig brug af vores websites (inklusiv intranet, extranet, online-shops, kampagnesider og tilbudssider), enhver tilstedeværelse på sociale medier, multimedieportaler, chatbots mv.

Personoplysninger afgives aldrig til tredjepart med mindre du selv udtrykkeligt giver tilsagn hertil. Vi indsamler aldrig personoplysninger uden, du selv har givet os disse oplysninger ved registrering til nyhedsbrev, køb eller deltagelse i en undersøgelse m.v. Her indsamles oplysninger om navn, adresse, postnummer, e-mail, køn, alder, interesser, holdninger og kendskab til forskellige emner.

Personoplysninger bruges til at gennemføre den service, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med. Oplysningerne bruges derudover til at få større kendskab til dig og øvrige brugere af websitet. Denne brug kan bl.a. omfatte undersøgelser og analyser, der er rettet mod en forbedring af vore produkter, tjenester og teknologier, samt visning af indhold og reklamer, der er tilpasset dine interesser og hobbyer.

5.1. Hvad er personlig data?
Personlige oplysninger, henført til som personlig data, er den type af informationer, der kan henføres til at identificere den specifikke bruger. I enkelte tilfælde på vores website beder (eller kræver) vi, at du skal oplyse personlig data (fx navn, e-mail adresse mv.), når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, udfylder vores kontaktformular, opgiver dine oplysninger ved reservedelsservice mv.

5.2. Hvornår og hvordan opsamler vi personlig data?
Vi indsamler personlig data, når brugere af vores website anvender vores kontaktformular, når brugere tilmelder sig vores nyhedsbrev, når kunder anvender vores produktservices (fx ordrer, reservedelskøb, servicekøb mv.), og når leverandører og andre forretningspartnere etablerer en relation til Bucher Municipal A/S (fx salg, rådgivning, services mv.). På websitet indsamler vi ikke personlig data fra besøgende. Se afsnit omkring cookies, der behandler området omkring trafik- og adfærdsmåling på vores website. 

Abonnement på vores nyhedsbrev:
Når du vælger at abonnere på vores nyhedsbrev, skal du oplyse dit navn og din e-mail adresse. Bucher Municipal A/S opbevarer ikke denne data, idet det sendes direkte til vores e-mail marketing system MailChimp (læs mere nedenfor). Nyhedsbrevet udkommer cirka 1 gang om måneden, og modtagere kan nemt framelde sig ved at bruge knappen "unsubscribe" i bunden af mailen.

Benyttelse af kontaktformular:
Når du benytter vores kontaktformular, bliver du bedt om at oplyse dit navn, din e-mail adresse og dit telefonnummer. Telefonnummer er dog valgfrit og er således ikke påkrævet. Bucher Municipal A/S opbevarer denne data i vores Content Management System (CMS), der kører alle vores websites. Denne information videresendes også direkte til vores salgsafdeling, hvor enkelte betroede medarbejdere har adgang til informationen.

Produkter og services:
Når du benytter vores produkter og/eller services (fx ordreafgivelse, reservedelskøb mv.), bliver du bedt om at oplyse navn, adresse, by, ønske om betalingsform mv. Bucher Municipal A/S opbevarer denne data i vores ERP System, Microsoft Dynamics AX, der opbevarer informationer opbevares sikkert og på en sådan vis, at vi altid kan tilgå informationerne for at lokalisere og slette indhold såfremt en bruger ønsker det. 

Leverandører og andre forretningspartnere:
Når leverandører og andre forretningspartnere indgår i en forretningsmæssig relation med Bucher Municipal A/S, opbevarer vi relevant data i vores ERP System, Microsoft Dynamics AX. Data inkluderer, men er ikke begrænset til navn og e-mail på kontaktperson, betalingsoplysninger mv. Informationerne opbevares sikkert og på en sådan vis, at vi altid kan tilgå informationerne for at lokalisere og slette indhold såfremt en bruger ønsker det. 

CRM:
Informationer omkring vores kunder, leverandører og partnere (tidligere, nuværende og mulige) opbevares i vores CRM-system, Mycrosoft Dynamics. Her opbevarer vi kontaktinformationer, navn, efternavn, e-mailadresse, produktportfolio og mulige salg. System opbevarer informationer opbevares sikkert og på en sådan vis, at vi altid kan tilgå informationerne for at lokalisere og slette indhold såfremt en bruger ønsker det. 

For vores intra- og ekstranet gælder det desuden:

Etablering af brugerkonto:
Når en bruger opretter en brugerkonto, skal brugeren oplyse sin e-mail adresse og et kodeord, som skal bruges til at logge ind på intra- og/eller ekstranettet. Brugeren kan til enhver tid ændre sit kodeord. Kodeordet skal fornyes hver 3. måned, hvilket foretages automatisk af system. Det betyder, at personalet hos Bucher Municipal A/S ikke kan se kodeordet, men blot nulstille det igen.  

5.3. Hvordan anvender vi personlig data?
Som beskrevet ovenfor anvender vi personlig data, når du vælger at abonnere på vores nyhedsbrev, og når du vælger at bruge vores kontaktformular. De personlige oplysninger, du opgiver, når du abonnerer på vores nyhedsbrev anvendes, som tidligere nævnt, til at sende nyheder, tips, tricks, tilbud mv. direkte i din indbakke. Det kategoriseres derfor som markedsføringsmæssigt formål. De personlige oplysninger, du opgiver, når du anvender vores kontaktformular, anvendes udelukkende til at skabe direkte kontakt til dig som en opfølgning på din henvendelse. Informationerne gemmes i samme periode som øvrige data (læs mere nedenfor). Bucher Municipal A/S deler, sælger eller distribuerer ikke data til andre parter end de nævnte parter i afsnit 7.

5.4. Hvor opbevares personlig data?
Indsamlet data på alle brugere – uanset hvor i verden de måtte befinde sig – opbevares som udgangspunkt på servere i Danmark. Abonnerer du på vores nyhedsbrev, opbevares dine oplysninger på servere i EU-certificerede servere i USA, idet vores e-mail marketing program er amerikansk baseret.

6.0. Generel information
Generel information inkluderer den mængde af data, der i sin natur er anonym og som derfor ikke kan anvendes til at identificere den enkelte og specifikke bruger. Det inkluderer blandt andet browser, teleudbyder mv. Vi indsamler generel data om adfærd mv., når brugere besøger og navigerer på vores website (inklusiv intranet, extranet, online-shops, kampagnesider og tilbudssider), enhver tilstedeværelse på sociale medier, multimedieportaler, chatbots mv. Denne type information giver os indsigt i, hvordan besøgende anvender vores website, hvor længe de opholder sig på websitet – og giver os dermed input til, hvordan vi hele tiden kan forbedre og optimere vores website. 

Vi indsamler denne information ved at bruge cookies. Websitet anvender derfor cookies. En cookie er en tekstfil, som lagres i din browser og på din computer, mobil eller tilsvarende med det formål at kunne genkende enheden ved tilbagevendende besøg. Det kan fx være at huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Der er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies, og de kan ikke indeholde virus.

6.1. Hvordan anvender vi generel information?
Den generelle information giver os indsigt i, hvordan besøgende anvender vores websites og hjælper os med at vedligeholde, udvikle og forbedres vores services. Vi bruger cookies for at hjælpe os med at forbedre din oplevelse på websitet. Det gælder fx, når du én gang har accepteret brugen af cookies, så kommer ”pop-up” menuen omkring accept ikke frem næste gang, du besøger websitet (såfremt du eller vi ikke har slettet cookies siden dit sidste besøg).

Vores formål er derfor udelukkende at forbedre oplevelsen af websitet og udføre trafikmåling. Det gør det blandt andet muligt for os at se, hvor mange, der besøger vores website, hvor længe de besøger vores website, og hvor de bruger længst tid. Det gør det muligt for os at tilpasse og forbedre indholdet på vores website.

Det betyder, at vi anvender

- ”preferred feed cookies”, der gør det muligt for vores besøgende at komme tilbage til websitet uden igen at skulle acceptere cookies.
- ”referral user cookies”, der gør det muligt for os at se, hvordan en besøgende er kommet ind på vores website (fx via links, gennem en søgning eller lignende).

6.1.1. Om nyhedsbreve
Bucher Municipal A/S sender nyhedsbreve og anden kommerciel kommunikation, der relaterer sig til vores produkter og services til kunder og partnere. De månedlige nyhedsbreve udsendes via MailChimp (se afsnit 7) og sendes udelukkende til brugere, der via websitet aktivt har valgt at abonnere på nyhedsbrevene. Bucher Municipal A/S forbeholder sig retten til at sende kommunikation omkring vores forretning til kunder og partnere, selvom de ikke har valgt at abonnere på nyhedsbreve. Dette gælder dog udelukkende i de tilfælde, hvor informationen regnes som vigtig (fx ved udnævnelsen af ny direktør, organisatoriske ændringer eller lignende). Kunder og partnere kan til enhver tid frasige sig yderligere kommunikation fra Bucher Municipal A/S ved at benytte linket i bunden af mailen eller kontakte os på info.dk@buchermunicipal.com.

I overensstemmelse med gældende lovgivning, forbeholder Bucher Municipal A/S sig retten til at installere koder i nyhedsbreve og andre marketing e-mail aktiviteter, der oplyse, om modtageren af e-mailen har åbnet den pågældende e-mail. Modtageren har til enhver tid mulighed for at blokere denne funktion i sin egen e-mailklient. Ved at modtage e-mails fra Bucher Municipal A/S giver brugeren tilladelse til at denne teknologi benyttes, og det kræver derfor et aktivt fravalg fra brugeren, såfremt dette ikke ønskes.

6.1.2. Om annoncer og reklamer
Bucher Municipal A/S forbeholder sig retten til at benytte sig af annoncering og markedsføring på vores eget website, på organiske søgninger og på andre websites. Det betyder, at brugeren på vores website kan opleve, at der vises annoncer og andre kommercielle budskaber på andre websites og platforme efter den pågældende bruger har besøgt Bucher Municipal A/Ss website. Denne slags annoncer, kaldet re-targeting, genereres ved hjælp af cookies (se mere information nedenfor).

Såfremt Bucher Municipal A/S vælger at placere en annonce for en tredjepart på vores eget website (fx bannerannonce) eller placere en annonce på en tredjeparts website, forbeholder Bucher Municipal A/S sig retten til at anvende cookies to at måle effekten af den pågældende type markedsføring. I dette tilfælde videregiver Bucher Municipal A/S ikke personlig data, hvilket betyder, at cookies her udelukkende anvendes til at identificere en bruger – og ikke hvem brugeren er. Det gør det muligt for Bucher Municipal A/S at justere annoncer og markedsføring på eksterne websites målrettet de individer, der har besøgt vores website og læst om et specifikt produkt og/eller service. Bucher Municipal A/S deler i dette tilfælde ikke personlig data med nogen parter.   

6.1.3. Om sociale medier
Bucher Municipal A/S forbeholder sig retten til at anvende plug-ins fra sociale medier (e.g. Facebook, Twitter, YouTube, Google+, Pinterest, Instagram, LinkedIn or similar) på websitet. Plug-ins er som udgangspunkt deaktiverede, men vil blive aktiverede, så snart websitet bruges. Såfremt en bruger anvender websitet (og dermed accepterer vilkårene) kan det give leverandøren mulighed for at analysere på brugerens adfærd. Den efterfølgende dataudveksling sker under den pågældende leverandørs ansvar. Den pågældende leverandør deler ikke den opnåede information med Bucher Municipal A/S. Bucher Municipal A/S bruger online-værktøjer til integration af sociale medier på sin hjemmeside (Juicer.io) og på en separat platform til styring af sine sociale mediekonti (Hootsuite). * Se afsnit 7.1

6.1.4. Om intra- og ekstranet
For vores intra- og extranet gælder det desuden også, at vi bruger ”session cookies”. Det sikrer, at vores besøgende forbliver logget ind, når de bruger vores online services.

6.1.5. Om Google Analytics
Generelt anvender vi Google Analytics på alle vores websites. Det hjælper os med at måle trafik og undersøge adfærd ved hjælp af cookies. Ingen af de vores cookies indsamler personlig data. Bucher Municipal A/S forbeholder sig retten til at anvende leverandører af pågældende services fra alle lande i hele verden. I det konkrete tilfælde udbydes servicen af Google Inc. fra USA (www.google.com – læs mere i afsnit 7). Leverandøren anvender permanente cookies til at løse opgaven, og Bucher Municipal A/S deler ikke personlig data til denne leverandør. Leverandøren gemmer desuden ikke IP-adressen.

Leverandøren kan dog overvåge vores website, brugernes adfærd og kombinere denne viden med data fra andre websites til egne formål. Det kan fx være at kontrollere og optimere annoncering og markedsføring på et website. I det tilfælde at der skulle finde udveksling af personlig data sted mellem leverandøren og brugeren af websitet, er det leverandørens ansvar at denne udveksling og opbevaring herefter sker i overensstemmelse med gældende lovgivning. Leverandøren deler det opsamlede data omkring websitets anvendelse med Bucher Municipal A/S.    

6.2. Hvor opbevares den generelle information?
Indsamlet data på alle brugere – uanset hvor i verden de måtte befinde sig – opbevares som udgangspunkt på Googles servere i USA, der sender data direkte videre til servere i Europa.

6.3. Sådan sletter eller blokerer du for cookies
Det er selvfølgelig muligt at slette eller blokere for cookies (læs guiden her). Hvis du sletter eller blokerer cookies vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til. 

6.4. Cookies anvendt på vores website
Websitet indsamler og bruger cookies fra flere parter, der i varierende omfang kan omfatte: 

_ga, _gat, _utma, _gid, _utmt, _utmb, _utmc, _utmz, _utmv
Navn: Google Analytics
Levetid: 2 år, 10 minutter, 2 år, 10 minutter, 30 minutter, lukning af browser, 6 måneder, 2 år
Beskrivelse: Anvendes til anonym trafikanalyse

_cfduid
Navn: Juicer.io
Levetid: 12 måneder
Beskrivelse: Juicer.io anvendes til at embedde vores aktivitet fra sociale medier (Facebook, YouTube og LinkedIn) på vores website. Data anvendes af Content Netværket Cloudfare for at identificere troværdig trafik. Denne cookie er klassificeret som en nødvendig cookie, der hjælper til at opretholde funktionen på specifikke elementer på websitet.

ASP.NET_SessionId
Navn: asp.net
Levetid: Lukning af browser
Beskrivelse: Automatisk cookie genereret af ASP.NET (kodesproget der anvendes i Umbraco), første gang du besøger vores website.

__RequestVerificationToken
Navn: asp.net
Levetid: Lukning af browser
Beskrivelse: Anti Forgery Token, hvis formål er at hindre CSRF angreb på kontaktformulareren 

Fr
Navn: Facebook
Levetid: 3 måneder
Beskrivelse: Bruges til annoncering og remarketing på Facebook

BizographicsOptOut, BizoUserMatchHistory,  BizographicsID, BizoData, BizoNetworkPartnerIndex, lang, JSESSIONID, BizoCustomSegments, BizoID, UserMatchHistory
Navn: LinkedIn Ads
Levetid: 5 år, 6 måneder, 6 måneder, 6 måneder, 6 måneder, lukning af browser, lukning af browser, 6 måneder, 6 måneder, lukning af browser
Beskrivelse: Bruges til annoncering og remarketing på Linkedin

7.0. Deling af information
I overensstemmelse med gældende lovgivning forbeholder Bucher Municipal A/S sig retten til at dele information om kunder, brugere, besøgende og partnere til de følgende kategorier af tredjeparter. Vi deler informationerne på følgende måde:

 • Servicepartnere (internt hos Bucher Municipal A/S, internt i Bucher Municipal og relaterede datterselskaber samt eksterne databehandlere);
 • Forhandlere, leverandører og andre forretningspartnere;
 • Kunder hos Bucher Municipal A/S og Bucher Municipal;
 • Lokale, nationale og internationale myndigheder;
 • Medier;
 • Forsikringsselskaber;
 • Industrirelaterede organisationer, foreninger, komiteer eller lignende;
 • Mulige opkøbere med interesse i produkter, virksomheder eller dele af Bucher Municipal A/S og/eller Bucher Municipal;
 • Bucher Municipal og relaterede selskaber
 • Bucher Industries Group og relaterede selskaber

Bucher Municipal A/S og moderkoncernen Bucher Municipal forbeholder sig dermed retten til at dele data inden for Bucher Municipal koncernen samt til tredjeparter på tværs af landegrænser i hele verden. Det gælder konkret i lande, hvor Bucher Municipal er repræsenteret med egne selskaber, datterselskaber, forhandlere eller andre kontorer eller repræsentanter samt lande, hvor servicepartnere hos Bucher Municipal A/S og Bucher Municipal behandler data. Såfremt data deles med at land, der som udgangspunkt og standard ikke overholder de samme kvalitetskrav til datasikring, sørger Bucher Municipal A/S og Bucher Municipal for, at der indgås kontraktmæssige forhold, der som minimum overholder gældende lovgivning i EU.  

7.1. Servicepartnere
Vi anvender servicepartnere (tredjeparts) til at udføre en række funktioner og opgaver for os, hvilket betyder, at vi skal dele en række informationer (inklusiv personlig data) med dem for, at de kan udføre opgaven. Vi begrænser dog altid delingen af informationer til det absolutte minimum, der kræves for at opgaven kan udføres.

7.1.1. 
Mailchimp, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA hoster og udfører vores e-mail marketing opgaver. Som tidligere nævnt opbevarer MailChimp også personlig data på vores abonnenter på vores nyhedsbrev (
klik her for at se deres privatlivspolitik)

7.1.2.
Google Analytics hoster vores analyseværktøj og tilbyder os analytiske indblik i brugers adfærd på websitet (klik her for at se deres privatlivspolitik)

7.1.3. 
Juicer.io, 1515 7th Street, #424, Santa Monica, CA 90403, USA hoster, udvikler og vedligeholder vores integration af sociale medier på websitet (
klik her for at se deres privatlivspolitik) *Se afsnit 8.

7.1.4.

Hootsuite, 90 High Holborn, Holborn, London WC1V 6LJ, United Kingdom, integrerer vores sociale medier konti i deres platform for os at administrere, tidsplan og post på dem (klik her for at se deres privatlivspolitik) *Se afsnit 8.

7.2. Myndigheder
Såfremt myndigheder kræver eller anmoder om konkret eller generel data fra os, kan vi ikke undgå af dele personlig data omkring vores brugere. Vi forbeholder os retten til at oplyse myndighederne alle personlige data, hvis det er påkrævet fra myndighedens side.

8.0. Specifikt om Juicer.io og Hootsuite
Vi anvender software fra Juicer.io til at integrere vores aktivitet på sociale medier på vores website og HootSuite til at planlægge vores sociale medier indlæg (Facebook, YouTube og LinkedIn), derfor giver vi Juicer.io og Hootsuite adgang til vores administrationscenter på vores kanaler. Det betyder, at vi også giver dem adgang til at kunne se og anvende den information, som vi har angivet på de kanaler. Konkret betyder det, at det giver Juicer.io og Hootsuite indsigt i alle vores billeder, delinger, kommentarer og likes, som vi får fra følgere. Det betyder også, at Juicer.io og Hootsuite har adgang til data omkring vores følgere, herunder det opgivne navn, billeder, køn mv., som de enkelte brugere har valgt at oplyse til den pågældende kanal, da de har oprettet den.

9.0. Hvordan vi beskytter information
Ifølge GDPR og persondataloven skal personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer altid personlige oplysninger på servere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt, og under stadig hensyntagen til brugerens rettigheder. Vi kan dog ikke garantere 100 procent sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.

Desuden har vi ikke fuld kontrol over andre websites og servicepartneres websites  - også selvom et link til de pågældende sider fremgår af vores website. Såfremt du deler din computer med andre eller tilgår vores services via en offentlig computer, skal du huske at logge af og lukke din browser, når du er færdig med at bruge computeren.

10.0. Så længe opbevarer vi information (personlig og generel data)
Som udgangspunkt opbevarer vi personlig og generel data så længe, at det opfylder en forretningsmæssig værdi for os at bevare. Det vil sige, at vi ikke sletter data medmindre en bruger beder om at få data slettet. Vi har dog vedtaget, at alle personoplysninger slettes eller anonymiseres løbende efterhånden som det formål, de blev indsamlet til, afsluttes. Cookies slettes ikke - også selvom de er udløbet jf. cookieafsnittet ovenfor. Du kan til enhver tid bede om at få personlig data slettet.

11.0. Dine rettigheder 
Du kan til enhver tid bede om at få slettet (og udleveret) al den information, som vi har registreret om dig. Du kan også anvende andre bestemmelser under GDPR ved at kontakte os på info.dk@buchermunicipal.com. For at beskytte data og andre individer forbeholder vi os retten til at redigere det data, der udleveres.

I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge lovgivningen ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke.

Nyhedsbrev:
Alle brugere kan til enhver tid framelde sig nyhedsbrevet ved at klikke på ”unsubscribe” linket, der findes nederst i nyhedsmailen. Brugere kan også bede om at få slettet de data, vi har registreret, ved at kontakte os på info.dk@buchermunicipal.com

12.0. Ændringer i vores cookie- og privatlivspolitik
Vi forbeholder os retten til at opdatere, ændre og udvide denne politik uden varsel. Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. Gør vi det, retter vi selvfølgeligt datoen for “sidst opdateret” nederst på siden. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores websites. Brugere har mulighed for at klage over ændringerne i 14 dage efter ændringerne er trådt i kraft til info.dk@buchermunicipal.com

13.0. Spørgsmål
Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos J. Bucher Municipal A/S eller har du spørgsmål, skal du rette henvendelse på info.dk@buchermunicipal.com eller telefon +45 86 82 12 11. Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, kan du rette henvendelse samme sted.

Ejeroplysninger
Bucher Municipal A/S
Lillehøjvej 15
DK-8600 Silkeborg
Phone: +45 86 82 12 11
Email: info.dk@buchermunicipal.com

Sidst opdateret: 01.07.2020