Lærlingeuddannelse | Bucher Municipal | Danmark

Lærlingeuddannelse

En læreplads hos Bucher Municipal er starten på en spændende karriere, hvor dine talenter gør forskellen.

En spændende fremtid

Vi udvikler og producerer rengørings- og rydningsløsninger til kunder fra hele verden, til gavn for både mennesker og miljø. På vores lokationer beskæftiger vi mere end 2300 kollegaer, ligesom vi tilbyder en række uddannelser inden for flere forskellige områder af virksomheden. Afhængigt af lokation, tilbyder vi flere forskellige lærepladser, f.eks.

• Kontorassistent

• Smed

• Automatiktekniker

Alle lærepladser fastlægges i overensstemmelse med uddannelsesbestemmelserne. Hos os får alle elever/lærlinge mulighed for at opleve at arbejde i flere forskellige afdelinger - både internt og på tværs af vores lokationer i Danmark. Sammen giver det dig et helhedsindtryk af din læreplads, branchen og det at arbejde i en international organisation.

Som elev eller lærling hos Bucher Municipal bliver du tilbudt attraktive ansættelsesforhold i en spændende virksomhed med innovative løsninger. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker at høre mere om en kick-start af din fremtidige karriere hos Bucher Municipal.

Vi ser frem til at lære dig at kende.

Du vokser sammen med os

"Bucher Municipal er et godt sted at være med gode arbejdsvilkår og et godt sammenhold. Jeg har allerede lært mange ting og kan mærke at jeg fagligt er blevet meget bedre på det første år".

"Jeg får lov til at løse mange af de samme opgaver som vores udlærte svende, og jeg har god hjælp, hvis det er en ny opgave, jeg ikke tidligere har prøvet. der er en rigtig god omgangstone imellem os, og som lærling bliver man behandlet lige så godt som alle andre - det er rigtig gode og hjælpsomme kollegaer".

Markus, 18 år

Lærling i produktionen

Kontakt os hvis du høre nærmere om dine muligheder

Dorthe Lyk

Head of HR

Mere end 200 års historie

Læs mere om Bucher Municipal
History 1807