Lærlingeuddannelse | Bucher Municipal | Danmark

Lærlingeuddannelse

En læreplads hos Bucher Municipal er starten på en spændende karriere, hvor dine talenter er med til at gøre en vigtig forskel. 

En spændende fremtid

Vi udvikler og producerer vi rengørings- og rydningsløsninger til kunder fra hele verden, til gavn for b¨åde mennesker og miljø. På vores lokationer beskæfter vi +2.300 kolleger, ligesom vi tilbyder en række uddannelser inden for flere forskellige områder af virksomheden. Afhængigt af lokation, tilbyder vi flere forskellige lærepladser, f.eks. 

• Kontorassistent

• Konstruktør

• Mekaniker

• Smed

Alle lærepladser fastlægges i overensstemmelse med uddannelsesbestemmelserne. Som noget helt unikt får alle elever mulighed for at opleve at arbejde i flere forskellige afdelinger - både internt og på tværs af vores lokationer i Danmark. Elever har også mulighed for at besøge vores 13+ lokationer i Nordamerika, Europa, Asien eller Australien som en del af deres læreplads, såfremt uddannelsesforløbet tillader det. Sammen giver det dig et helhedsindtryk af din læreplads, branchen og det at arbejde i en international organisation.  

Som elev hos Bucher Municipal bliver du tilbudt attraktive ansættelsesforhold i en spændende virksomhed med innovative løsninger. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker at høre mere om en kick-start af din fremtidige karriere hos Bucher Municipal. 

Vi ser frem til at lære dig at kende.

Vi er her for dig

Dorthe Lyk

HR Manager