Whistleblower | Bucher Municipal | Danmark

 

Buchers whistleblower-system

 

Velkommen til Buchers
whistleblower-system

 

Overholdelse af lovregler og administrative bestemmelser samt interne regler har førsteprioritet hos Bucher og virksomhedens afdelinger. Vores glimrende omdømme kan kun opretholdes, hvis vi driver forretning med integritet, professionelt og med fokus på korrekt, redelig og etisk behandling af alle interessenter.

Medarbejdere, forretningspartnere og tredjeparter kan bruge dette whistleblower-system til at rapportere alvorlige overtrædelser af gældende love, regler og interne Bucher-direktiver. Whistleblowerne forsikres om, at deres indberetning ikke vil blive brugt til skade for dem, forudsat at indberetningen ikke er sket uretmæssigt. Selvfølgelig er det også muligt at foretage anonyme indberetninger. En undersøgelse indledes først efter meget omhyggelig vurdering af de faktiske omstændigheder og begrundet mistanke om en alvorlig overtrædelse af reglerne.

Hvis du ønsker at sende en sådan indberetning til Bucher Compliance, kan du bruge denne sikre indberetningskanal.

Indberetninger om forhold som utilfredshed med lønninger, samarbejdsvanskeligheder mellem kolleger eller overtrædelse af ryge- og alkoholpolitikken skal ske via de sædvanlige interne kanaler. Hvis de foretages via dette rapporteringssystem, vil de blive slettet straks, og indberetningen vil blive lukket.