Whistleblower | Bucher Municipal | Latvija

 

“Bucher” trauksmes cēlēju sistēmā!

 

Laipni lūdzam “Bucher” trauksmes cēlēju sistēmā!

 

“Bucher” un tā nodaļu galvenā prioritāte ir likumu un iekšējo noteikumu ievērošana. Mūsu izcilo reputāciju varam uzturēt tikai tad, ja vadām savu uzņēmējdarbību godprātīgi, profesionāli un koncentrējoties uz pareizu, taisnīgu un ētisku attieksmi pret katru ieinteresēto personu.

Darbinieki, biznesa partneri un trešās personas var izmantot šo trauksmes cēlēju sistēmu, lai ziņotu par nopietniem piemērojamo likumu, noteikumu un “Bucher” iekšējo direktīvu pārkāpumiem. Trauksmes cēlēji var būt droši, ka viņu ziņojums netiks izmantots pret viņiem, ja vien šāds ziņojums nav sagatavots nepareizi. Protams, ir iespējami arī anonīmi ziņojumi. Izmeklēšana tiek sākta tikai pēc ļoti rūpīgas faktu pārbaudes un pamatotām aizdomām par nopietnu normatīvu pārkāpumu.

Ja vēlaties nosūtīt šādu ziņojumu “Bucher Compliance”, varat izmantot šo drošo ziņošanas kanālu.

Ziņojumi par tādiem jautājumiem kā neapmierinātība ar algu, grūtības sadarboties ar kolēģiem vai smēķēšanas un alkohola politikas pārkāpumi jāiesniedz, izmantojot parastos iekšējos kanālus. Ja tie tiks izveidoti, izmantojot šo ziņošanas sistēmu, tie tiks nekavējoties dzēsti, un ziņojums tiks slēgts.