Ilgtspēja | Bucher Municipal | Latvija

Ilgtspēja

Jau vairāk nekā 200 gadus Bucher Industries panākumi ir tikuši balstīti uz ilgtermiņā orientētu uzņēmuma stratēģiju.

 

Bucher ilgtspējīgā pieeja

Mūsu ilgtspējas stratēģijas mērķis ir nodrošināt, lai šī ilgtermiņa perspektīva arī turpmāk būtu aktīvs Bucher Industries pamatdarbības elements. Bucher Industries ilgtspējas stratēģija koncentrējas uz četrām zemāk aprakstītajām tēmām, kas novērtētas kā ļoti nozīmīgas, un uz pasākumiem, kas nepieciešami, lai sasniegtu izvirzītos mērķus.

 • Bucher Industries Ilgtspējas ziņojums 2023
  Lejupielādēt
  PDF | 7.53 MiB
 • Bucher Industries Suppliers Code of Conduct
  Lejupielādēt
  PDF | 121.13 KiB
 • Bucher Industries Human Rights Statement
  Lejupielādēt
  PDF | 180.63 KiB
20200039_RecyclerCR120_UK (22).jpg

Mūsu produktu ietekme uz vidi

Uzņēmuma Bucher Industries struktūrvienības izstrādā un ražo ekonomiskas, mūsdienīgas un videi draudzīgas iekārtas un sistēmas. Mūsu mērķis ir panākt, lai to izmantošana būtu pēc iespējas videi draudzīgāka un ekoloģiski efektīvāka. Mērķis ir līdz minimumam samazināt ietekmi uz sabiedrību un vidi.

Klientu veselība un drošība

Bucher Industries klienti visā pasaulē gūst ieguvumu no inovatīviem un efektīviem produktiem un pakalpojumiem. Mēs pievēršam lielu uzmanību veselības un drošības aizsardzībai visos posmos - no izstrādes līdz ražošanai, ekspluatācijai un likvidācijai. Turklāt šī tēma kļūst arvien aktuālāka, ņemot vērā jaunākās tehnoloģijas un interneta lietošanu visā pasaulē.

Daudzpusīgi un augsti kvalificēti darbinieki

Tieši pateicoties mūsu augsti kvalificētajiem un talantīgajiem darbiniekiem, mēs spējam tik veiksmīgi izstrādāt un ražot savus produktus specializēto mašīnu un transportlīdzekļu ražošanas nozarē. Visi Bucher Industries grupas uzņēmumi saviem darbiniekiem piedāvā pievilcīgus darba apstākļus un attīstības iespējas, kā arī individuālas apmācību un tālākizglītības iespējas.

Konkurences tiesības un korupcijas novēršana

Bucher Industries grupas Rīcības kodekss koncentrējas uz konkurences tiesību ievērošanu un korupcijas novēršanu. Darbinieku pienākums ir ievērot visus attiecīgo likumu aspektus un veikt uzņēmējdarbību saskaņā ar godīgas konkurences praksi. Darbiniekiem tiek nodrošinātas regulāras apmācības un tiek veikta savlaicīga direktīvu atjaunināšana.

Virzība uz ilgtspēju

Piedalies tīrākas un zaļākas pasaules veidošanā, pievēršoties ilgtspējīgiem risinājumiem, kas var apmierināt mūsu pamatvajadzības, vienlaikus ņemot vērā CO2 emisijas, trokšņa līmeni, kā arī enerģijas un ūdens patēriņu.

Lasīt vairāk